Polsko – Ukraińskie spotkanie w sprawie Smart City

W dniu 22.09.2016r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się spotkanie członków Komitetu Gospodarki Miejskiej, Przedstawiciela Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy, Klastra Inteligentnego Budownictwa, Ukraińskiego Klubu Biznesu z Łucka oraz przedstawicieli Klastra Równe Smart City, który dzięki rozmowom bilateralnym przekształcić ma się w Ukraińską Fundację IoT.

Na spotkaniu przedyskutowano dobre oraz złe praktyki w zakresach wdrożeń Smart City, nie tylko w Polsce ale i na terenie Ukrainy. Zaplanowano wspólnie kolejne spotkanie oraz dalsze zacieśnienie współpracy.

Serdecznie dziękujemy organizatorowi spotkania Panu Zenonowi Kiczka, który jest przewodniczącym Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej.