Politechnika Lubelska dołącza do Klastra

Miło nam powitać w gronie członków Klastra kolejną uczelnię wyższą a mianowicie Politechnikę Lubelską – jedyną w Lublinie szkołę wyższą o profilu technicznym.

Od chwili powstania Politechnika Lubelska kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe, przede wszystkim na potrzeby Lubelszczyzny. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii. Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Uczelnia zauważa również najnowsze trendy i prowadzi badania w obszarze Internetu Rzeczy.

Efektem prowadzonych badań są liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne.Wierzymy, że wspólna praca przełoży się na wymianę wiedzy i komercjalizację osiągnięć pracowników uczelni w dziedzinie Internetu Rzeczy.