Konferencja Indata of Things

Firma Proximus S.A. należąca do grupy Indata S.A. która jest członkiem naszego Klastra organizuje konferencję pt. „Technologie Internetu Rzeczy wspierające rozwój organizacji”.

Wydarzenie odbędzie się 27 września 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, a jego celem jest budowanie świadomości wokół przemian zachodzących we współczesnym ekosystemie organizacji biznesowych oraz publicznych, których źródłem jest dynamiczny rozwój i wzajemne przenikanie się sieci rzeczy, ludzi oraz wiedzy.

Spotkanie umożliwi dyskusję pomiędzy reprezentantami władzy samorządowej, świata nauki oraz biznesu. Kierowane jest ono głównie do kadry zarządzającej przedsiębiorstw przemysłowych, utilities oraz administracji samorządowej. Celem konferencji jest zapoznanie zarówno z korzyściami jak i problemami, które towarzyszą rozwojowi technologii Internetu Rzeczy.

Cała agedna wydarzenia podzielona jest na trzy sesje tematyczne:

  1. Przetwarzanie i eksploracja danych w aglomeracjach
  2. Technologie Internetu Rzeczy
  3. Big Data – Efektywność Procesów

Każda z sesji obejmuje kilka prezentacji oraz podsumowanie w formie dyskusji moderowanej. Jako prezenterzy i uczestnicy do dyskusji zaproszeni zostali decydenci z branży przemysłowej, utilities oraz administracji publicznej.

Konferencja jest bezpłatna. W celu rejestracji oraz dokładnego zapoznania się z agendą zapraszamy na stronę wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w imieniu swoim oraz organizatorów.