3S Data Center

Każde z rozwiązań Internetu Rzeczy potrzebuje przystosowanej do tego infrastruktury. Firma 3S Data Center to jedyny w Polsce klaster rozproszonych geograficznie 5 ośrodków przechowywania i przetwarzania danych. Obiekty połączone siecią światłowodową są podstawą dla szytych na miarę rozwiązań IT firm i instytucji.

W skład klastra centrum danych wchodzą trzy istniejące obiekty data center klasy Tier III/3 w Katowicach, obiekt w Krakowie oraz nowy, budowany w Warszawie obiekt 3S BOX. W oparciu o zasoby klastra powstają unikalne projekty informatyczne typu: disaster recovery, hybrid cloud, IaaS/PaaS i inne.

Na bezpieczeństwo fizyczne centrum danych 3S składają się systemy ochrony, kontroli dostępu oraz monitoringu. W obiektach zastosowano nowoczesne rozwiązania przeciwpożarowe. Klimatyzacja i ochrona przeciwpyłowa dbają o właściwe środowisko pracy serwerów, a nad wszystkim czuwa zespół inżynierów monitorujący DC w trybie 24/7.